רווחים / שותפים

אנא הניחו שכל הקישורים לאתרים אחרים הם קישורים ממומנים. לכן, אם אתם רוכשים משהו דרך קישורים באתר זה, עליכם להניח שיש לנו קשר עם החברה המספקת את המוצר או השירות שאתם רוכשים, ואנו מתוגמלים על רכישות.

אנו ממליצים רק על מוצרים אשר אנו מאמינים בהם, אולם אנו ממליצים בחום לבצע מחקר עצמאי משלך לפני שתרכוש משהו.

הבעלים של levelup-review.com שואפים לספק לך מידע שימושי, מדויק ומעדכן באתר זה. בהתאם לכך, levelup-review.com מנסה לספק מידע וחומרים מדויקים, אך אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לדיוק ולשלמותם של מידע או חומרים אלה. levelup-review.com רשאית לשנות את תוכן המידע או החומרים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, levelup-review.com לא מתחייבת לעדכן את המידע או החומרים באתר זה, אשר כתוצאה עשויים להיות מיושנים. לא בעלים של levelup-review.com, ולא סוכניו, שלוחותיה, אחראים או אחראים לכל נזק לאובדן (כולל, אך לא רק, בפועל, תוצאתי או עונש), אחריות, תביעה או פגיעה אחרת או סיבה הקשורה או הנובעת מכל מידע כלשהו שפורסם ב levelup-review.com.

הבעלים של levelup-review.com שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התנאים החוקיים ו / או ההגבלות החוקיות בכל עת. אתה אחראי לעיין בדף זה מעת לעת בכדי להבטיח ציות לתנאים ולהגבלות החוקיות מכיוון שהם יחייבו אותך. הוראות מסוימות של תנאים והגבלות חוקיות אלו עשויות להחליף על ידי מודעות משפטיות המיועדות במפורש או במונחים בדף מסוים באתר זה.